EUROPA

Nie, Ogólnopolski Strajk Kobiet niczego takiego nie proponuje

Zaktualizowane w 24/11/2020 data godzina 11:29

Ponad trzysta osób w ciągu kilku godzin udostępniło informację, według której jednym z postulatów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet jest wygaszenie hodowli zwierząt w Polsce. Mowa jest o likwidacji wszelkiej produkcji zwierzęcej do 2050 r. To nie jest prawda - Strajk Kobiet niczego takiego nie proponuje. To jeden z tysięcy różnych postulatów ulicy przesłany do ruchu.