EUROPA

Uwaga, dane o zakupie ziemi w Polsce przez sąsiadów zza wschodniej granicy zostały przedstawione w grafice w sposób mylący

Opublikowane w 26/05/2022 data godzina 12:32

Setki udostępnień w mediach społecznościowych miała grafika z danymi na temat sprzedaży ziemi cudzoziemcom, według której „Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie masowo wykupują polską ziemię”. Cytowane są w niej dane o wzroście o 4️0% w 2021 roku liczby wydawanych pozwoleń na zakup ziemi. 71% pozwoleń na zakup ziemi mieli otrzymać Ukraińcy. Dane pochodzą z oficjalnego raportu MSWiA ale zostały wyrwane z kontekstu. Dotyczą transakcji zakupu nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców nie pochodzących z krajów Unii europejskiej i nie dotyczą zakupu ziemi rolnej w przeciwieństwie do tego co sugeruje zdjęcie. Łączna powierzchnia gruntów zakupionych w 2021 roku przez obywateli tych trzech państw wyniosła zaledwie 45 hektarów, co odpowiada w przybliżeniu powierzchni sześćdziesięciu kilku boisk piłkarskich.