Grafika przedstawiająca średnie miesięczne wynagrodzenie w euro jest nieaktualna

Copyright © AFP 2017-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ponad tysiąc udostępnień miała na Facebooku infografika przedstawiająca wysokość zarobków w przeliczeniu na Euro w różnych krajach Europy. Wynikało z niej, że najwyższe średnie miesięczne wynagrodzenie brutto jest w Norwegii, Danii i Luksemburgu, podczas gdy Polska w porównaniu z krajami Europy jest na samym końcu. To jednak nie jest prawda. Infografika jest sprzed dziesięciu lat – a pensje zarówno Polaków, jak i Europejczyków od tego czasu się zmieniły.

Infografika przedstawiająca miesięczne zarobki brutto w różnych krajach Europy została udostępniona 1 lutego 2022 roku.

Zrzut ekranu z Facebooka z 22 lutego 2022 roku

„Ale za to w innych krajach rządzący zarabiają dużo mniej jak nasza elita. Cały dwór Elżbieta II mniej kosztuje podatników niż u nas kancelaria prezydenta i premiera. Więc o czym tu mówić zrobili z nas biedaków i tyle” – pisała jedna z użytkowniczek. „Kraina mlekiem i miodem płynąca” – pisała jeszcze inna osoba.

Z grafiki wynika, że jedne z najwyższych zarobków w Europie są w Norwegii (4 757 euro), Danii (4 637 euro) i Luksemburgu (4 274 euro). Natomiast najniższe miesięczne wynagrodzenia według infografiki są w Portugalii (1 030 euro), Czechach (1 027 euro) i w Polsce (814 euro).

Wykres prezentuje jednak nieaktualne informacje. Dzięki metodzie odwrotnego wyszukiwania w Google’u udało nam się dotrzeć do grafiki, z której wynika, że była ona udostępniana w 2012 r.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3 521,67 zł, czyli około 842 euro (kurs z 2012 roku, który wynosił wtedy 4,18 według danych Narodowego Banku Polskiego).  

Demagog – portal fact-checkingowy w Polsce – ustalił, że infografikę opublikowała pod koniec maja 2012 r. nieistniejąca już strona niewygodne.info.pl. Jak czytamy w zarchiwizowanym artykule z 2012 r., źródłem dla autora były wybrane przez niego dane publikowane „w latach 2009-2012 przez urzędy statystyczne poszczególnych państw oraz unijny Eurostat” cytowane na podstawie informacji zawartych w Wikipedii.

Zrzut ekranu z zarchiwizowanej strony niewygodne.info.pl wykonany 22 lutego 2022 roku ( Natalia SAWKA)

Średnie zarobki w Polsce

Główny Urząd Statystyczny poinformował 9 lutego 2022 r., że „przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5 662,53 zł, co w przeliczeniu (kurs z dnia 22 lutego 2022r.) wynosi 1 247,07 euro.

Dane dotyczące średnich zarobków brutto publikuje co cztery lata Eurostat. W tej chwili nie są dostępne dane za 2022 r. – ostatnie dane pochodzą z 2018 roku. Wynika z nich, że w 2018 r. przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 895 euro, co w przeliczeniu wynosi 4 063,35 zł (kurs z dnia 22 lutego 2022 r.).

Poniższa grafika pokazuje zestawienie miesięcznych zarobków w wybranych krajach Europy z podziałem na lata.

Zestawienie miesięcznych zarobków w wybranych krajach Europy z podziałem na lata, zrzut ekranu wykonany 22 lutego 2022 roku ( Eurostat / )

Najwyższe zarobki mieli w 2018 r. Szwajcarzy (5 042 euro), Norwegowie (4 279 euro) oraz Islandczycy (4 202 euro). Polska znajdowała się zaraz po Portugalii (933 euro) oraz Łotwie (899 euro). Mniej od nas zarabiali wtedy Litwini (809 euro), Węgrzy (801 euro) i Rumuni (700 euro).

– W latach 2020-2021 skumulowany wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) wyniósł ok. 8,7 proc., co w konfrontacji ze wzrostem wynagrodzenia przeciętnego oznacza, że płace w tym okresie wzrosły realnie o ok. 6,5 proc. – mówi dr Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ekspert dodaje, że inflacja konsumencka w Polsce w styczniu 2022 r. prawdopodobnie „kształtuje się na poziomie ponad 9 proc.”. – Z punktu widzenia szacowania wynagrodzenia realnego istotne jest porównanie go z przeciętnym poziomem wskaźnika inflacji w całym roku. Jeśli w 2021 r. CPI wyniósł 5,1 proc., to można się spodziewać, że w 2022 roku średnio będzie istotnie wyższy. Być może wyniesie nawet około 8,5 proc., a wtedy wysokość wynagrodzeń realnych może się zmniejszyć. W tak nieprzewidywalnym otoczeniu (pandemia, działania Federacji Rosyjskiej, spadek podaży dóbr, wzrost kosztów energii technologicznej) bardzo trudno jest nie popełnić istotnego błędu prognozy – wyjaśnia Wąsowicz.

Co więcej, z zestawienia przygotowanego przez OECD wynika, że Polska – jak mówi ekspert – plasuje się w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem relacji płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia.

Wąsowicz: – Nieznacznie wyższy wynik od Polski (45 proc.) miały w 2020 r. tylko Francja i Słowenia (49 proc.) oraz Portugalia i Hiszpania (46 proc.). Z kolei z danych polskich wynika, że w 2020 r. płaca minimalna (2 600 zł) stanowiła ponad 50 proc. średniego wynagrodzenia (5167,47 zł). W ubiegłym roku stosunek ten mógł nieco spaść, ponieważ płace rosły szybciej niż pensja minimalna.

Wniosek: udostępniana w mediach społecznościowych infografika ilustrująca twierdzenie, że Polacy zarabiają obecnie średnio 814 euro, została po raz pierwszy opublikowana w 2012 r. Od tego czasu średnie wynagrodzenie w Polsce zwiększyło się i według GUS wynosiło w 2021 r. 5 662,53 zł., co w przeliczeniu odpowiada 1 247,07 euro (kurs z dnia 22 lutego 2022r.).