O AFP

Dział weryfikacji treści (AFP Fact Check) jest częścią agencji Agence France-Presse (AFP), wielojęzycznej, wielokulturowej agencji informacyjnej, której misją jest dostarczanie dokładnych, wyważonych i obiektywnych informacji na temat wydarzeń na świecie.

Zgodnie ze statutem określonym ustawą prawa francuskiego, AFP mówi niezależnym głosem, wolnym od wpływów i interesów komercyjnych, politycznych czy ideologicznych. Te zobowiązania zapisane są w Karcie AFP oraz w dokumencie określającym standardy redakcyjne wyszczególnione tutaj.

Zarządzanie i ład korporacyjny

Jedyny w swoim rodzaju statut AFP, określa ustawa prawa francuskiego, która zobowiązuje agencję, by nigdy nie narażała na szwank dokładności i obiektywności dostarczanych przez siebie informacji, ani nie znalazła się pod kontrolą żadnego ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego. Zgodnie ze statutem założycielskim, organ nadzorczy AFP, który określa się mianem Rady Nadzorczej, ma za zadanie zapewnić ciągłość działania agencji i monitorować przestrzeganie przez nią jej podstawowych zobowiązań.

W agencji AFP zasiada również Zarząd, który odpowiada za bieżące administrowanie kierowanie aAgencją i, którego zadaniem jest wybór  wybiera jej Dyrektora Generalnego. W skład zarządu wchodzi Przewodniczący i Dyrektor Generalny Fabrice Fries, a także pięciu przedstawicieli prasy francuskiej, trzech przedstawicieli rządu francuskiego z ministerstwa kultury, spraw zagranicznych i gospodarki, dwóch członków z francuskiego sektora audiowizualnego, trzech członków wybranych przez pracowników AFP oraz pięciu ekspertów zewnętrznych wybranych przez Radę Nadzorczą Agencji.

Roczne zestawienie prognoz dochodów i wydatków AFP jest analizowane przez Komisję Finansową, której zadaniem jest sprawdzenie, czy można oczekiwać, że prognozowane liczby pozwolą na osiągnięcie zrównoważonego budżetu.

Członkowie Rady Najwyższej, Zarządu i Komisji Finansowej są wymienieni tutaj.

Komitet wykonawczy AFP, który kieruje codziennymi operacjami agencji, składa się z Przewodniczącego i Dyrektora Generalnego (obecnie Fabrice Fries),  Dyrektora Serwisów Światowych (obecnie Phil Chetwynd) i Dyrektora Zarządzającego (obecnie Dalila Zein). Pełny schemat organizacyjny komitetu można znaleźć tutaj.

Kierownictwo redakcyjne

Całością serwisów informacyjnych AFP kieruje naczelny Dyrektor Serwisów Światowych Phil Chetwynd, Redaktor Naczelna Sophie Huet-Truphème oraz Zastępca Redaktora Naczelnego Richard Carter.

Działem weryfikacji treści w AFP kierują Redaktorzy Naczelni działu Digital Investigations z siedziby agencji w Paryżu oraz Redaktorzy Naczelni regionalni z Bejrutu, Hong Kongu, Johannesburga, Montevideo i Waszyngtonu. Są nimi:

Szef działu Digital Investigations, zastępca redaktora naczelnego: Grégoire Lemarchand.

Zastępcy Redaktora Naczelnego: Sophie Nicholson i Julie Charpentrat.

Redaktorzy Naczelni Regionalni: Rachel Blundy (Azja Pacyfik), (Ameryka Łacińska i Hiszpania), Nina Lamparski (Afryka), Bronwen Roberts (Europa), Khaled Soubeih (Bliski Wschód i Afryka Północna) oraz Arthur MacMillan (USA i Kanada).

Aby dowiedzieć się więcej o Redaktorach Naczelnych oraz oi całym dziale weryfikacji treści (AFP Fact Check), kliknij tutaj.

Partnerstwa i finansowanie

Agencja AFP uzyskuje przychody z różnych źródeł, im.in. od klientów medialnych, którzy wykupili jej serwisy, portali informacyjnych oraz od państwa francuskiego.

Obroty, jakie AFP osiągnęła  w 2021 roku wyniosły 309,5 mln euro. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Poniżej wymienione są główne źródła finansowania AFP. Realizując postanowienia zawarte we wszystkich poniższych umowach, agencja AFP zachowuje całkowitą niezależność redakcyjną w swojej pracy.

Dotacja rządu Francji

AFP ma podpisaną umowę finansową z państwem francuskim, która składa się dwóch części: pierwsza z nich to umowa handlowa na dostarczenie serwisów informacyjnych AFP do francuskich ministerstw i misji dyplomatycznych za granicą, druga to rekompensata kosztów z tytułu wypełniania przez agencję działalności realizowanej w interesie publicznym. Wszystko to jest szczegółowo określone w statucie agencji z 1957 roku, gwarantującym niezależność AFP od wpływów ze strony państwa oraz innych instytucji.

Klienci medialni

AFP uzyskuje dochody od tysięcy mediów na całym świecie, które kupują serwisy jej informacyjne – tekstowe, multimedialne, fotograficzne, wideo i graficzne.

Do klientów AFP w Europie należą między innymi takie media jak BBC, Brut, Deutsche Welle, France Télévisions, Funke Mediengruppe, Le Monde, Rai, Tamedia, The Times i Unidad Editorial. W obu Amerykach klientami AFP są Caracol Tv, Infobae, El Comercio, The New York Times i Radio Canada. Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Nahar i Sky News Arabia są wśród klientów AFP w regionie Bliskiego Wschodu, natomiast Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Nation Media Group i Arise News należą do klientów AFP w Afryce. W regionie Azji i Pacyfiku klienci AFP to między innymi South China Morning Post, SPH Media, Mediacorp, The Times of India, NHK i News Corp.

Google

Google i AFP podpisały pod koniec 2021 roku pięcioletnią umowę o prawach pokrewnych, na mocy której największa na świecie wyszukiwarka internetowa płaci za zamieszczanie online treści pochodzących od agencji AFP.

AFP podpisała też dwie inne pięcioletnie umowy z platformą Google’a. Jedna pozwala finansować rozwój serwisu „Stories”  tzn. formatu wizualnych treści dostosowanych do odbioru pionowego na smartfonach  – a druga dotyczy szkoleń z technik fact-checkingu dla dziennikarzy i studentów dziennikarstwa na całym świecie.

W ramach drugiej umowy, AFP stworzyła kurs online na temat fact-checkingu dla dziennikarzy, zawierający krótkie filmiki  instruktażowe, w których dzieli się swoim doświadczeniem w prowadzeniu śledztw onlinowych. W ramach swojej współpracy z Google News Initiative, AFP weryfikowała treści i prowadziła inne wspólne działania medialne, których celem było zwalczanie dezinformacji przed wyborami we Francji w 2022 roku.

Meta

AFP ma podpisaną umowę komercyjną z firmą Metą w ramach programu Third Party Fact-Checking (Program Niezależnej Weryfikacji Treści ), w ramach którego Meta płaci za zamieszczanie artykułów weryfikacyjnych AFP na swoich platformach. Jako niezależny partner, dział weryfikacji treści (AFP Fact Check) bada treści potencjalnie fałszywe lub wprowadzające w błąd, oznaczone jako takie na Facebooku i Instagramie.

AFP współpracuje również z  firmą WhatsApp, która należy do Mety, weryfikując zgłaszane tam treści tiplines w ramach walki z dezinformacją online w Brazylii, Meksyku, USAFrancji, Niemczech i Indiach.

TikTok

AFP, podobnie jak kilkanaście innych organizacji fact-checkingowych, uzyskuje przychody od  TikToka w kilku krajach w Azji i Oceanii, Europie, na Bliskim Wschodzie i w hiszpańskojęzycznej Ameryce Łacińskiej, za weryfikację potencjalnie fałszywych filmów w ramach wewnętrznej moderacji treści platformy. Filmy są usuwane przez TikTok, jeśli treści zostaną uznane przez dział fact-checkingowy AFP jako fałszywe.

Twitter

AFP uzyskuje od Twittera przychody w Stanach Zjednoczonych, pomagając platformie ocenić zasadność i prawdziwość recenzji tweetów uznanych przez użytkowników Twittera za wprowadzające w błąd lub fałszywe – w ramach Community Notes (dawniej Birdwatch). Twitter stworzył to narzędzie do zwalczania fałszywych wiadomości przy udziale użytkowników tej sieci społecznościowej. Oceny AFP są wykorzystywane do badania zasadności przesłanych  przez użytkowników recenzji  i nie mają wpływu na natychmiastową ocenę lub status publikacji.

Unia Europejska

Od 2021 roku AFP angażuje się coraz pełniej w projekty współpracy między europejskimi mediami, naukowcami i innymi ekspertami, które są współfinansowane przez Komisję Europejską i inne instytucje europejskie, w celu zwalczania dezinformacji. W szczególności, AFP otrzymuje środki unijne na uczestnictwo w kilku hubach fact-checkingowych i badawczych należących do sieci European Digital Media Observatory: DE FACTO we Francji, CEDMO dla Czech, Polski i Słowacji, EDMO BELUX dla Belgii i Luksemburga, HDMO-Lakmusz dla Węgier, GADMO dla Niemiec i Austrii, BROD Rumunii i Bułgarii, ADMO dla Chorwacji i Słowenii, oraz MedMO dla Grecji, Cypru i Malty.

AFP współuczestniczy również w następujących projektach, które otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Agencja AFP wspólnie z austriacką agencją prasową Austria Press Agency (APA) uczestniczy w projekcie finansowanym przez European Media and Information Fund (EMIF), który ma na celu zorganizowanie szkoleń z fact-checkingu dla państwowej ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform. EMIF zostało stworzone przez European University Institute i Calouste Gulbenkian Foundation.

Factstory

Factstory to spółka należąca do AFP, która dostarcza treści na zamówienie dla firm i instytucji. Działa jako niezależny od AFP podmiot, a jej usługi są dostarczane pod marką Factstory.

Status prawny

Agence France-Presse jest niezależnym podmiotem gospodarczym, który działa zgodnie z przepisami prawa gospodarczego. Jest zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 775 658 354.