Pielęgniarka przygotowuje szczepionkę przeciw Covid-19 firmy Pfizer-BioNTech ( AFP / Fred Tanneau)

Szczepienia przeciw Covid-19 nie są eksperymentem medycznym

Copyright © AFP 2017-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ponad 7 tys. udostępnień miało w mediach społecznościowych pismo Państwowej Inspekcji Pracy, w którym urzędniczka twierdzi, że szczepienia przeciwko Covid-19 należy zakwalifikować jako udział w eksperymencie medycznym. Jak tłumaczą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, pismo nie reprezentuje poglądów urzędu. Natomiast wszystkie dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej szczepionki zostały zarejestrowane na podstawie szczegółowych wyników badań klinicznych.

„Ważna informacja dla pracowników i nie tylko. Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, szczepienia są eksperymentem medycznym” – czytamy w publikacji udostępnionej 16 lipca 2021 r. przez prywatną kancelarię adwokacką. Do wpisu dołączono skany urzędowych dokumentów podpisanych przez przedstawicielkę Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi.

Zrzut ekranu z Facebooka wykonany 30 lipca 2021 roku

„Brawo! Rok gadam o tym na szkoleniach, a ludzie boja się walczyć o swoje” – pisali użytkownicy w komentarzach.

List urzędniczki z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi datuje się na 22 lutego 2021 r. i został wysłany do osoby, której danych nie ujawniono. Osoba ta zapewne chciała się dowiedzieć, czy pracodawca może nakłaniać swoich pracowników do szczepienia się przeciw Covid-19.

Szczepienia nie są eksperymentem medycznym

„Szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień absolutnie nie stanowią eksperymentu medycznego” – czytamy na stronie polskiego rządu. „Łączenie czy też utożsamianie warunkowego dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego z eksperymentem medycznym jest całkowicie bezpodstawne. Być może wynika ono z fragmentarycznego odczytania obowiązujących przepisów prawa albo nieprawidłowego rozumienia obu terminów” – dodaje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

„Eksperyment medyczny to procedura szczegółowo opisana w art. 21-29a ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, dotycząca całkowicie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych. Eksperymentem medycznym jest również, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego (art. 37a ust. 2), badanie kliniczne produktu leczniczego, które odbywa się przed fazą rejestracji leku” – czytamy w komunikacie rządu.

Jak informuje Europejska Agencja Leków (EMA), szczepionki przeciw Covid-19 przeszły wszystkie wymagane badania kliniczne I, II i III fazy. „Podobnie jak wszystkie leki, szczepionki przeciwko Covid-19 są najpierw testowane w laboratorium” – czytamy na stronie EMA. Następnie testy przeprowadza się z udziałem ochotników, by potwierdzić ich działanie, ocenić bezpieczeństwo oraz skuteczność. Program badań podlega surowym procedurom i protokołom narzuconym przez organy regulacyjne. Więcej o badaniach dotyczących wprowadzania nowej szczepionki do obrotu można przeczytać tutaj.

Jak czytamy na stronie Narodowego instytutu Zdrowia Publicznego (NIZP): „warunkowe pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu oznacza bardziej szczegółowy nadzór nad bezpieczeństwem i skutecznością szczepionek w porównaniu do nadzoru prowadzonego dla innych szczepionek”. To oznacza, że szczepionki zostały warunkowo dopuszczone do obrotu ze względu na trwającą pandemię Covid-19, by w razie czego móc szybko reagować na zagrożenie dla zdrowia publicznego.

„Cały proces oceny i rejestracji nowej szczepionki w Europejskiej Agencji Leków w normalnych warunkach trwa min. 210 dni. W przypadku przyspieszonej ścieżki w ramach warunkowej procedury dopuszczenia do obrotu może być skrócony do kilku tygodni” – informuje NIZP.

„Procedura warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu daje obywatelom niezbędną gwarancję, że w miarę wdrażania programów masowych szczepień spełniony jest pełen zakres wymogów, w tym niezależne kontrole serii szczepionek przez sieć Urzędowych Laboratoriów Kontroli Produktów Leczniczych (OMCL) przed podaniem szczepionki pacjentom” – czytamy na stronie Komisji Europejskiej.

Natomiast badania kliniczne IV fazy nazywane są inaczej „badaniami porejestracyjnymi”. Prowadzone są przez cały czas obecności szczepionki na rynku i – zgodnie z informacją NIZP – wszystkie szczepionki stosowane w Programie Szczepień Ochronnych objęte są badaniami IV fazy.

O tym, że szczepienia nie są eksperymentem medycznym pisał na Twitterze 17 lipca minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Indywidualne poglądy inspektora pracy”

Skontaktowaliśmy się z Głównym Inspektoratem Pracy w celu wyjaśnienia, czy pismo opublikowane na Facebooku jest oficjalnym stanowiskiem urzędu. „Dokument niestety jest prawdziwy. To porada prawna na piśmie, która wyszła spod pióra pracownicy Okręgowego Inspektoratu w Łodzi. Nie jest ona zgodna z naszym stanowiskiem” – napisał Juliusz Głuski, rzecznik Głównego Inspektoratu Pracy 20 lipca 2021 r. do AFP.

Przesłano nam również oficjalne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat szczepień przeciwko Covid-19. „PIP niezmiennie uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników szczepieniom przeciwko COVID-19, zaznaczając jednocześnie, iż w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa poddanie się tym szczepieniom ma charakter dobrowolny” – czytamy w oficjalnym piśmie.

Dodano także, że dokument przedstawia „indywidualne poglądy inspektora pracy”. „Porada prawna udzielona pracownikowi zawiera przedstawienie indywidualnych poglądów inspektora pracy i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19” – czytamy.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy zostało również opublikowane na Twitterze.

O sprawie pisali również dziennikarze Konkret 24 i #FakeHunter.

Wniosek: szczepienia przeciwko Covid-19 nie są eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej zostały zarejestrowane na podstawie szczegółowych wyników badań klinicznych. Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Pracy, pismo udostępniane na Facebooku nie jest oficjalnym stanowiskiem urzędu.

COVID-19 SZCZEPIONKI