COVID-19

Nie, to zdjęcie zostało zrobione po trzęsieniu ziemi w 2009 r.

Zaktualizowane w 02/09/2020 data godzina 17:10