Zrzut ekranu przedstawiający mapę w mediach społecznościowych 4.06.2019 r.

Nie, ta mapa nie pokazuje przemocy domowej i alkoholizmu w gminach

Copyright © AFP 2017-2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W ostatni weekend internauci udostępniali mapę, która pokazywała skalę przemocy domowej i alkoholizmu w Polsce. Mapa została zmanipulowana. Zmieniono jej legendę i usunięto źródło. W rzeczywistości przedstawia poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Nie to nie mapa wyborcza.... to mapa problemów alkoholowych w Polsce.... coś Wam to przypomina? - taką wiadomość można przeczytać na fanpage'u „Nie lubię PiS-u”.

Zrzut ekranu fanpage'a "Nie lubię PiS-u" z 3.06.2019 r.

Udostępniana przez tysiące użytkowników mapa, ma rzekomo przedstawiać skalę przemocy domowej i alkoholizmu z podziałem na gminy. Poniżej zrzut mapy z legendą. 

Zrzut mapy z 3.06.2019 r.

Po legendzie widać, że największa liczba tych problemów, czyli ponad 72 proc., występuje we wschodnich partiach Polski oraz na południowym wschodzie. 

Mapka stała się popularna zarówno na Twitterze, jak i Facebooku. Tym sposobem mogła dotrzeć nawet do ponad 2,8 tys. osób. Najwięcej użytkowników udostępniało ją z fanpage’a „Nie lubię PiS-u” - ponad 950. Post zdobył ponad 1,1 tys. lajków i został skomentowany 167 razy. Internauci pisali obraźliwe komentarze wobec korzystających z programu 500+, a także wobec osób nadużywających alkoholu.

Zrzut komentarzy z Facebooka 3.06.2019 r.

Dzięki wyszukiwaniu grafiki w Google’u, udało nam się stwierdzić, że mapa nie dotyczy przemocy domowej i alkoholizmu w gminach. Źródłem grafiki jest portal „wbdata”, który zajmuje się publikacją map i analiz przestrzennych. Tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego analitycy serwisu na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej opublikowali mapy poparcia dla różnych komitetów.

Podrobiona mapa, tak naprawdę jest mapą poparcia komitetu PiS w wyborach do Europarlamentu. Od oryginału różni się jedynie podmienioną legendą. Zamiast treści „poparcie dla PiS w gminach [proc.]”, pojawił się fałszywy komunikat: „przemoc domowa i alkoholizm w gminach [proc.]”. Poniżej porównanie obu map.

Porównanie dwóch map

Udostępniana mapa to efekt powyborczej dyskusji w mediach społecznościowych. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego użytkownicy Twittera, jak i Facebooka wymieniali się w mediach społecznościowych mapami, które pokazywały wyniki wyborów zwycięskich, bądź przegranych komitetów w gminach. Powyborcze mapki obrazowały, jak bardzo podzielona jest Polska. Dane PKW pokazują, że wschód i południowy wschód kraju należały do PiS. Natomiast zachód i większe miasta głosowały na Koalicję Europejską.

Poniżej mapa z serwisu wyborynamapie.pl przedstawiająca zwycięskie komitety w gminach na podstawie danych PKW.

Zrzut ekranu mapy przedstawiającej wybory do PE w 2019 r.

Przemoc domowa w Polsce

Opracowań na temat przemocy domowej i alkoholizmu w Polsce z podziałem na gminy nie udało nam się znaleźć. Ogólne statystyki o przemocy domowej zbiera Policja i publikuje na swojej stronie. 

Są one zbierane za pomocą procedury „Niebieskiej Karty”. Funkcjonariusze podczas interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie wypełniają karty opisujące zgłoszoną sytuację. „Niebieska Karta” służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, a także ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest też dowodem w sprawach sądowych.

Poniżej publikujemy dane zebrane przez Policję w poszczególnych jednostkach w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Dane na 2018 r. opublikowane przez policję

Z danych policji wynika, że najwięcej formularzy zostało wypełnionych w rejonie Komendy Wojewódzkiej w Lublinie - 342. Mniej, choć powyżej średniej odnotowano na obszarze KWP Białystok - 319, następnie KWP Olsztyn - 299, KWP Kielce - 282 i KWP Szczecin - 251. Najmniej formularzy zanotowano w rejonie KWP Kraków - 125.

Formularze „Niebieskich Kart” prócz policji wypełniają też Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych dlatego publikowane powyżej dane moga byc niepełne. 

Z kolei jeśli chodzi o alkohol, to statystyk dotyczących jego spożycia z podziałem na gminy też nie udało nam się znaleźć. Główny Urząd Statystyczny publikuje co roku dane na temat ochrony zdrowia, opieki społecznej i świadczeń na rzecz rodziny. Przegladając je, udało nam się znaleźć liczby dotyczące osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji zarejestrowanych w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2016 r. Poniżej publikujemy mapę pokazującą ich liczbę w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.

Najwięcej zarejestrowanych było w województwie Lubuskim. Wysoką liczbę zanotowano tez w województwie Warmińsko-Mazurskim, Wielkopolskim, Świętokrzyskim, Śląskim, Łódzkim i Podkarpackim.

GUS zaznacza, że analizując wskaźniki, należy pamiętać, że dają one jedynie „uśredniony obraz” danego regionu i nie dostarczają informacji o jego wewnętrznym zróżnicowaniu.