Litwa nie zniosła obowiązku noszenia maseczek. Złagodzono jedynie niektóre przepisy

Copyright © AFP 2017-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ponad 2 tys. udostępnień miała grafika, według której Litwa zniosła nakaz chodzenia w maseczce. To nie jest do końca prawda. Obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni otwartej złagodzono, a nie całkowicie zniesiono. Nadal należy je nosić w zamkniętych pomieszczeniach.

„Od wczoraj na Litwie nie ma obowiązku chodzenia w maseczce na zewnątrz! Dlaczego nasza władza zamiast brać przykład Litwy, to jeszcze bardziej zaostrza przepisy i nakazuje chodzić tylko i wyłącznie w maseczce chirurgicznej (zakazuje przyłbic, chust i kominów)” – czytamy w publikacji udostępnionej na Facebooku 25 lutego, która miała ponad 2,1 tys. udostępnień. Do wpisu dołączono grafikę, gdzie na tle litewskiej flagi można przeczytać, że „Litwa znosi nakaz chodzenia w masce”.

Zrzut ekranu z Facebooka z 5 marca 2021 roku

Informacje zawarte w publikacji nie do końca są prawdziwe.

Nowe przepisy w Polsce

Od soboty 27 lutego, w Polsce przyłbice i szaliki przestały spełniać wymogi sanitarne. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że w Polsce trzeba nosić „wyłącznie maseczki chirurgiczne”. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z 26 lutego obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust maseczką, ale przepisy nie precyzują dokładnie jaką i nie mówią, że ma to być wyłącznie maseczka chirurgiczna. 

Zakrywanie nosa i ust w Litwie

Z kolei w Litwie pod koniec lutego częściowo złagodzono przepisy dotyczące noszenia maseczek.

– Noszenie maseczek nadal jest obowiązkowe w miejscach publicznych, ale 25 lutego wprowadzono nowy wyjątek. Osoby przebywające na terenach otwartych mogą przebywać bez maseczki, jeśli w promieniu dwóch metrów nie ma innych ludzi – przekazał w mailu do AFP Julijanas Gališanskis, szef działu prasowego w litewskim ministerstwie zdrowia. Zaznaczył również, że wymagania dotyczące noszenia maseczek w pomieszczeniach nie ulegają zmianie.

–  Można więc powiedzieć, że nakaz (noszenia maseczek przyp. red.) nie został zniesiony, lecz złagodzony. Oznacza to, że stwierdzenie „Litwa znosi nakaz noszenia maseczek” jest nieprawdziwe – wyjaśnia Gališanskis. 

Nowe przepisy zawarte są w uchwale rządu z 24 lutego i precyzują, że zasada noszenia maseczek na otwartej przestrzeni nie obowiązuje najbliższych członków rodziny, mowa o tym w punkcie 2.1.5.2.5. A więc obowiązek noszenia maseczki na zewnątrz jest wymagany, jeżeli w promieniu dwóch metrów znajdują się inne osoby nienależące do naszej rodziny. 

Jak informuje Gališanskis, ludzie nie są zobowiązani do noszenia maseczek również wtedy, gdy uprawiają sport na świeżym powietrzu np. zawodowi sportowcy podczas treningów, a także gdy wymaga tego wykonywana usługa np. podczas wizyty u barbera lub fryzjera. Z obowiązku zwolnione są również osoby z niepełnosprawnością, dla których noszenie maseczki może być szkodliwe.

Wniosek: obowiązek noszenia maseczek w Litwie nie został zniesiony, a złagodzony. Nadal trzeba nosić maseczki w pomieszczeniach zamkniętych. Na otwartej przestrzeni maseczka nie jest wymagana, jeżeli w promieniu dwóch metrów nie ma innych ludzi.

COVID-19