Nie, wielka akcja testowania na Słowacji tego nie potwierdza

Copyright © AFP 2017-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ponad 12 tys. udostępnień ma post, który porównuje odsetek przebadanych osób na Słowacji testami PCR z odsetkiem osób, którym robiono testy antygenowe. To są dwie różne dane, których w statystyce nie można ze sobą porównywać. Twierdzenie zatem jest manipulacją.  

Słowacja rozpoczęła testowanie swoich obywateli w kierunku Covid-19 pod koniec października. Badanie podzielono na dwie tury i objęto nim osoby w wieku od 10 do 65 lat. Pierwsza tura była przeprowadzana na całym obszarze kraju. Druga tura testów miała miejsce w ubiegłą sobotę, 7 listopada i badane były osoby w regionach podwyższonego ryzyka, gdzie odsetek zakażeń wynosił 0,7 proc.  

W badaniach 5,5-milionowej ludności na Słowacji wykorzystywane były testy antygenowe, które potwierdzają obecność antygenów po przebyciu zakażenia. Warto zaznaczyć, że udział w testach nie był obowiązkowy, jednak w przypadku zatrzymania przez policję trzeba pokazać dokument potwierdzający negatywny wynik, inaczej można otrzymać wysoką karę grzywny. Osoby z pozytywnym wynikiem kierowane były na dziesięciodniową kwarantannę.  

Post dotyczący testów na Słowacji został opublikowany 5 listopada i od tego czasu miał on ponad 1 mln wyświetleń.  

Zrzut ekranu z Facebooka z 10 listopada 2020 roku

Czy prawdą jest to, że Szwecja - jak pisze autor publikacji - zrezygnowała z testów PCR? Nie, jak czytamy na oficjalnej stronie rządu Szwecja wciąż testuje swoich rodaków zarówno testami PCR, jak i testami na przeciwciała.  

Autor zestawia dwie różne dane 

Według autora publikacji testy PCR są wadliwe i nierzetelne, ponieważ na Słowacji te drugie, testy antygenowe, wykazały, że odsetek zakażonych na Covid-19 jest mniejszy, bo wynosi 1 proc. „Z 10 proc. zakażeń w testach PCR, Słowakom wyniki spadły do 1 proc. Poziom błędu sięgał 90 proc.” – czytamy w publikacji.  

Jak wynika z danych słowackiego rządu, testami PCR przetestowano 913  096 osób (stan na 10 listopada). W ciągu doby odsetek pozytywnych testów na Słowacji wyniósł 15,43 proc. (stan na dzień 10 listopada). Natomiast odsetek pozytywnych testów na Covid-19 w liczbie testów ogółem wynosi 8,45 proc. 

Z kolei jeśli chodzi o przebadanych testami antygenowymi, to w pierwszej turze badania wzięło udział 3,6 mln ludzi, a w drugiej 2 mln. Przypomnijmy, że testami na antygenowymi zbadano całą populację Słowacji, gdzie odsetek zakażonych wyniósł 1,06 proc.  

Dlaczego są dwa różne odsetki? Ponieważ dotyczą one dwóch różnych grup – osób, które zostały przebadane testami PCR oraz osób przebadanych testami antygenowymi. Autor publikacji dokonał manipulacji zestawiając ze sobą dwie różne dane. Jak pisaliśmy wcześniej, w testach PCR odsetek zakażonych wynosi około 8,45 proc. wśród przebadanych 913 096 osób. Z kolei 1,06 proc. dotyczy innej grupy docelowej, bo całej populacji, która została przebadana testami na przeciwciała.  

Testami na antygenowymi zbadano prawie całą populację Słowacji, a testy PCR są robione tylko u osób podejrzanych o bycie chorym.  

Podsumowując, obliczenia autora publikacji to manipulacja. Porównywanie dwóch różnych grup o skrajnie różnej liczebności zakłamuje rzeczywistość epidemiczną na Słowacji.  

Twierdzenie zweryfikował również polski portal fact-checkingowy Fake News.  

Aktualizacja z 12 listopada: Wcześniej pisaliśmy, że na Słowacji wykonywano testy na przeciwciała. Po sprawdzeniu na stronie słowackiego ministerstwa zdrowia poprawiliśmy artykuł.  Podczas badań przesiewowych wykorzystywano "testy antygenowe". Za błąd przepraszamy. 
COVID-19