Pielęgniarka przygotowuje szczepionkę firmy Moderna do podania pacjentowi 16 kwietnia 2021 roku ( AFP / Angela Weiss)

Dane angielskiego raportu nie wykazują, że szczepionki przeciwko Covid-19 niszczą odporność

Setki udostępnień miały na Facebooku publikacje, według których szczepionki przeciw Covid-19 mają rzekomo obniżać odporność u człowieka i powodować zespół nabytego niedoboru odporności, czyli chorobę AIDS. Jednak pogłoski, które pierwotnie opublikował portal „The Exposé” w oparciu o własne obliczenia angielskich danych medycznych zostały zdementowane przez ekspertów. Potwierdzili oni również, że szczepionki nie osłabiają układu odpornościowego, lecz stymulują go do produkcji przeciwciał, by chronić organizm przed koronawirusem.

Jak czytamy w publikacji udostępnionej 11 listopada na Facebooku zaszczepieni „w wieku 40-79 lat stracili 44 proc. zdolności układu odpornościowego. Ich układ odpornościowy pogarsza się w tempie około 5 proc. tygodniowo (od 3,8 proc. do 9,1 proc.)”. Do publikacji dołączono zrzut ekranu z brytyjskiego portalu „The Expose". Użytkowniczka dodaje, że osoby w wieku 30-59 lat całkowicie stracą swoją odporność jeszcze przed Bożym Narodzeniem, natomiast osoby w wieku 30 lat stracą odporność do stycznia przyszłego roku.

Image
Zrzut ekranu z Facebooka wykonany 15 listopada 2021 roku

Podobne posty były również udostępniane w języku czeskim oraz francuskim.

Materiał ukazał się 10 października na łamach brytyjskiego portalu „The Exposé”. Strona ta była wielokrotnie przez nas cytowana za publikowanie fałszywych treści na temat szczepionek (1, 2).

Image
Zrzut ekranu ze strony "The Exposé" wykonany 3 listopada 2021 roku

W artykule możemy przeczytać, że „porównanie oficjalnych raportów rządowych sugeruje, że u w pełni zaszczepionych osób rozwija się zespół nabytego niedoboru odporności”.

Artykuł cytuje cotygodniowe raporty dotyczące szczepień brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia. Opublikowane w nim tabele odnoszą się do tygodni o numerach: 36, 37, 38, 39 i 40 2021 r. i obejmują okres od 6 września do 10 października. W raportach można odnaleźć porównania liczb zaszczepionych osób z niezaszczepionymi z podziałem na grupy wiekowe. Nie ma w nich jednak informacji o rzekomych spadkach odporności po przyjęciu preparatu.

Poniżej publikujemy przykładową tabelę raportu z 37. tygodnia, który obejmuje okres od 33. tygodnia do 36 tygodnia 2021 roku.

Image
Fragment raportu brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia, zrzut ekranu wykonany 4 listopada 2021 roku

W artykule portalu „The Exposé” znajdziemy tabelę z tymi samymi grupami wiekowymi, która rzekomo pokazuje „tygodniowy spadek wydajności układu odpornościowego osób zaszczepionych dwiema dawkami w porównaniu z osobami, które się nie zaszczepiły”.

Image
Zrzut ekranu ze strony "The Expose" wykonany 17 listopada 2021 roku

Jednak poniższa tabela nie pochodzi i nie ma nic wspólnego z cotygodniowymi raportami zamieszczanymi na stronie brytyjskiego rządu.

Błędna interpretacja danych

AFP skontaktowała się w tej sprawie z Public Health England, której uprawnienia zostały przejęte przez wspomnianą przez nas brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia. Przedstawiciele angielskiej instytucji stwierdzili, że artykuł jest „fałszywy”.

Czego zatem dotyczą mylące obliczenia?

Poniżej publikujemy tabelę opisującą „przypadki zgłoszone według daty próbki między 33. a 36. tygodniem 2021 roku”.

Image
Zrzut ekranu ze strony "The Expose" wykonany 17 listopada 2021 roku

Jak widać w kolumnie po prawej stronie, autorzy artykułu obliczają wzrost odporności (ang. immune system boost) używając wzoru „(U-V)/U” (zielona czcionka), czyli najpierw od liczby niezaszczepionych („U”, ang. unvaccinated) odejmowana jest liczba zaszczepionych („V” ang. vaccinated), wynik następnie dzielony jest przez liczbę niezaszczepionych. Natomiast czerwona czcionka dotyczy wartości, w których rzekomo obliczany jest spadek odporności.

Otrzymane procenty mają pokazać jak obserwowana w każdej grupie wiekowej odporność spadła lub wzrosła. Wyniki te później są porównywane z wybranymi tygodniami i przedstawiane jako „tygodniowy spadek” (ang. weekly decline).

Wzór użyty w artykule „The Exposé” prawdopodobnie kopiuje wzór służący do obliczania skuteczności szczepionek, który został opisany w artykule czasopisma „The Journal of Infectious Diseases”. Poniżej:

Image
Snímek stránky Journal of Infections Diseases pořízený 5. listopadu 2021

Według artykułu, skuteczność szczepionek obliczana jest na podstawie ilorazu, gdzie wpierw od liczby niezaszczepionych (ARU) odejmuje się liczbę zaszczepionych przeciw Covid-19 (ARV). Wynik następnie dzielony jest przez wartość niezaszczepionych (ARU).

Na przykład, według artykułu w czasopismie „The Journal of Infectious Diseases”, by obliczyć wskaźnik zapadalności, czyli prawdopodobieństwo zachorowania osób zdrowych na daną chorobę w określonym przedziale czasowym, trzeba liczbę nowych zachorowań na daną chorobę w określonym czasie podzielić przez wielkość populacji. Tak więc, w przeciwieństwie do obliczeń „The Exposé”, równanie bierze pod uwagę nie tylko przypadki zakażeń, ale też osoby zdrowe.

Według dr. Daniela Drazana, członka Czeskiego Towarzystwa ds. Szczepień równanie użyte w artykule „The Exposé” nie jest odpowiednie do obliczania odporności. Jak mówi, obliczenia autorów artykułu „The Exposé” są „bezsensowne” i „niczego nie dowodzą”. – Nie ma ani jednego dowodu, który by sugerował, że szczepionki wpływają negatywnie na układ odpornościowy człowieka – napisał w emailu do AFP 4 listopada.

Raporty nie mówią o spadku odporności

W raportach nie znaleźliśmy odniesień dotyczących spadku odporności. Nie ma w nich również wzmianki o „zaniku” układu odpornościowego u osób zaszczepionych. Wspominają one natomiast o skuteczności szczepionki w przypadku ciężkich przypadków zakażenia.

Na przykład raport z 37. tygodnia 2021 r. pokazuje, że wskaźnik hospitalizacji i zgonów w ciągu 28 lub 60 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa Covid-19 „wzrasta wraz z wiekiem i jest znacznie wyższy u osób nieszczepionych w porównaniu z osobami zaszczepionymi”.

Co więcej w raporcie wskazano, że „nawet w przypadku wysoce skutecznej szczepionki można się spodziewać, że duża cześć przypadków zachorowań, hospitalizacji i zgonów wystąpi u osób zaszczepionych, dlatego że większa część społeczeństwa jest już zaszczepiona”.

W raporcie dodano też, że żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100 proc.

AIDS jest chorobą wywoływaną przez ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), który atakuje układ odpornościowy i osłabia zdolność organizmu do obrony. Może to robić bardzo długo (średnio 8-10 lat), zanim osoba zakażona zacznie chorować. Często osoby żyjące z wirusem nie wiedzą o swoim zakażeniu. I to właśnie nieleczone zakażenie HIV prowadzi do AIDS, kiedy to wirus bardzo szybko się namnaża i niszczy układ odpornościowy chorego.

Szczepionki nie zmniejszają odporności

Eksperci, z którymi kontaktowali się dziennikarze AFP, utrzymują, że nie ma naukowych dowodów na to, by szczepionki osłabiały system odpornościowy. Wręcz przeciwnie, szczepionki przeciw Covid-19 stymulują go do ochrony przed koronawirusem.

– Szczepionki przeciw Covid-19 nie niszczą komórek układu odpornościowego, wręcz przeciwnie, stymulują wytwarzanie przeciwciał i uaktywnia właściwe komórki do obrony przed wirusem, chroniąc w ten sposób organizm przed chorobą – mówi dr Drazan.

Więcej można o tym przeczytać na Europejskim Portalu Informacji o Szczepieniach.

Bezpieczeństwo szczepionek ściśle monitoruje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Leków (EMA), które raportują wszelkie działania niepożądane mogące wystąpić po szczepieniu. W Polsce niepożądane odczyny poszczepienne monitoruje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Wniosek: szczepionki nie osłabiają układu odpornościowego pacjenta i nie prowadzą do rozwinięcia się choroby AIDS. Wręcz przeciwnie, stymulują układ odpornościowy do produkcji przeciwciał, które pomagają chronić organizm przed wirusem SARS-Cov-2.

Zastanawiasz się czy informacja jest prawdziwa? Napisz do nas. Sprawdzimy

Skontaktuj się z nami