uchodźców

Publikacje na Facebooku rozpowszechniają mylne informacje o ukraińskich uchodźcach przybywających do Rosji

Opublikowane w 08/09/2022 data godzina 10:45

Od początku napaści Rosji na Ukrainę pod koniec lutego 2022 r. z kraju uciekło ponad 6 mln ludzi. Publikacje w mediach społecznościowych utrzymują, że większość uchodźców z Ukrainy pojechała do Rosji, sugerując jednocześnie, że osoby te uznają działania Kremla za zasadne. Co prawda Rosja deklaruje, że jest krajem przyjmującym największą liczbę ukraińskich uchodźców, to jednak z danych Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) wynika, że większość Ukraińców, którzy opuścili kraj, w rzeczywistości uciekła do innych miejsc niż Rosja. Eksperci, z którymi rozmawiali dziennikarze agencji AFP, potwierdzili, że wyjazdów do Rosji nie można utożsamiać z poparciem dla polityki Kremla – są one natomiast spowodowane deportacjami oraz różnymi innymi czynnikami. Podkreślili też, że dane dotyczące liczby uchodźców w Rosji należy traktować z ostrożnością.