Wypełnienie spisu powszechnego nie grozi „interwencją operacyjną”

Opublikowane w 14/05/2021 data godzina 18:30

Prawie 400 udostępnień miała publikacja, która alarmowała, że wypełnienie formularza narodowego spisu powszechnego grozi zawarciem umowy, która może być jednocześnie „zgodą na interwencję operacyjną”. To nieprawda – w opinii ekspertów, jak i Głównego Urzędu Statystycznego, taka umowa nie jest zawierana.